logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

DEFINITIE

Onder therapietrouw wordt verstaan de mate waarin het gedrag van de oudere patiënt correspondeert met de medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanbevelingen van de arts. Noodzakelijke voorwaarde bij deze definitie is dat de oudere patiënt goed geïnformeerd heeft ingestemd met de aanbevelingen.

Achtergrond - Prevalentie 

Login