logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Doel

1. 
Slikproblemen herkennen, want de gevolgen van slikstoornissen zijn groot. Slikstoornissen kunnen levensbedreigend zijn.
2.

Het voorkomen van complicaties als ondervoeding, dehydratie, aspiratie, ademhalingsinsufficiëntie en/of een pneumonie. De gevolgen van slikstoornissen zijn groot. Slikstoornissen kunnen levensbedreigend zijn.
3. Onderlinge verantwoordelijkheden goed op elkaar afstemmen. Slikstoornissen zijn een multidisciplinair probleem. Om de zorg voor patiënten met slikproblemen adequaat te kunnen organiseren werken verpleegkundigen, artsen, logopedisten en diëtisten nauw samen. Door een gezamenlijke aanpak is betere kwaliteit van zorg voor de patiënten met een slikprobleem mogelijk. (Hinchey, Shephard, Furie 2005)
4.

De mogelijkheden en de beperkingen van de screening op slikstoornissen toelichten en de mogelijke interventies – afhankelijk van de setting waarin de patiënt zich bevindt.


Direct naar:
Toolkit slikproblemen 


 

 

 

 

 

 

 

Login