logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

Definitie

Onder polyfarmacie wordt verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Login