logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Screening

Er zijn verschillende mogelijkheden om intensiteit van pijn te beoordelen. Voor patiënten met een goede cognitie (MMSE > 24) kunnen hiervoor de Visual Analoge Scale (VAS), of de Numerieke Rating Scale (NRS) gebruikt worden. Voor ouderen met een uitingsbeperking (bijvoorbeeld met een MSSE < 15) zijn er andere meetinstrumenten om pijn te scoren. Voor deze groep patiënten kan gebruikt gemaakt worden van de REPOS of de PACSLAC-D. Het meten van alleen de intensiteit van pijn is niet voldoende om een goede behandeling te kunnen bepalen. Voor een zo optimaal mogelijke behandeling van pijn is een (uitgebreid) pijnassessment nodig, met aandacht voor duur, frequentie, aard en lokalisatie van de pijn.

Screening van pijn bij ouderen vereist extra aandacht:
  • Ouderen rapporteren mogelijk minder pijn dan zij werkelijk ervaren, omdat zij mogelijk denken dat pijn hoort bij het ouder worden.
  • Een cognitieve stoornis kan de pijnbeleving beïnvloeden.
  • Angst (voor diagnostische tests, bijwerkingen van medicijnen, afhankelijkheid of verslaving).
  • Visus- of gehoorproblemen kunnen uiting van pijn beïnvloeden.

Interventie

Login