logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Doel

Het geven van informatie over de mogelijke oorzaken, de gevolgen op het dagelijks leven, de diagnostiek en de behandeling van incontentie bij oudere patiënten.


Achtergrond - Definitie
 

Direct naar: Toolkit Incontinentie

Login