logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Diagnostiek

De diagnostiek van duizeligheidklachten is voornamelijk gebaseerd op de anamnese en lichamelijk onderzoek.1

Anamnese

In de anamnese komen onderstaande vragen aan de orde:

 • Aard duizeligheid: draaisensatie, lichthoofdigheid, dysequilibrium, overig.
 • Duur/frequentie/tijdsbeloop (continue/aanvallen).
 • Uitlokkende factoren: o.a. hoofdbewegingen, houdingsveranderingen,  inspanning, situationeel, angst, medicatie.
 • Begeleidende verschijnselen: o.a. tinnitus, gehoorverlies, houdingsinstabiliteit, braken, ataxie, dubbelzien en andere neurologische afwijkingen.2
 • Gevolgen voor het dagelijks leven (angst, vermijdingsgedrag, syncope, val).
 • Medicatiegebruik.
 • Onderliggende psychische/psychiatrische aandoening.
 • Voorgeschiedenis van oorklachten.
 • Recent een virale bovenste-luchtweginfectie doorgemaakt?1

Lichamelijk onderzoek in de eerste lijn

De volgende onderzoeken dienen in ieder geval aan de orde te komen:

 • Neurologisch onderzoek bij draaiduizeligheid. Let op uitvalsverschijnselen van de hersenstam of het cerebellum (diplopie, dysartrie, dysfagie, ernstige ataxie, nystagmus).
 • Polsfrequentie en hartritme, bij klachten over een licht gevoel in het hoofd of het gevoel flauw te vallen.
 • Auscultatie van het hart voor het opsporen van souffles plaats bij inspanningsgebonden klachten.
 • Haemodynamische toestand beoordelen bij aanwijzingen voor een cardiovasculaire oorzaak van de duizeligheid en gebruik van antihypertensiva.
 • Beoordeling trommelvlies bij klachten van gehoorverlies, oorpijn, of een KNO voorgeschiedenis.
 • Beoordeling visus, balans en kracht (opstaan uit zit, lopen en omdraaien, koorddansersgang, hakken- en tenengang), reflexen, coördinatie en orthopedisch onderzoek van de gewrichten van de benen.1

Doorverwijzing naar de specialist is te overwegen(bij):

 • Klinische geriater: duizeligheid + vallen
 • Klinisch geriater/ cardioloog: duizeligheid + syncope
 • Klinisch geriater: onbegrepen duizeligheid
 • Kno-arts: Vertigo/tinnitus/ gehoorsproblemen
 • Oogarts: duizeligheid + visusbeperking
 • Klinisch geriater/ psychiater: duizeligheid en depressie
 • Neuroloog: Centrale vertigo

Lichamelijk onderzoek in de tweede lijn

In de tweede lijn kan het lichamelijk onderzoek nog worden uitgebreid met:

 • Volledig neurologisch onderzoek inclusief beoordeling nystagmus,  Romberg  manouvre;
 • Kiepproef volgens Dix-Hallpike;
 • Onderzoek gehoorswegen en gehoor;
 • Verder vestibulair onderzoek;
 • Onderzoek visus;
 • Uitgebreid onderzoek mobiliteit inclusief gewrichtsonderzoek.
Login