logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

Oorzaken en risicofactoren

Duizeligheid kan veroorzaakt worden door één enkele oorzaak. Bij oudere patiënten wordt duizeligheid meestal veroorzaakt door verschillende oorzaken en risicofactoren op diverse terreinen tegelijk.

Dit zorgt ervoor dat duizeligheid bij ouderen een geriatrisch syndroom is.2 Duizeligheid kan bijvoorbeeld ontstaan door diverse oorzaken en risicofactoren die tegelijk aanwezig zijn op cardiovasculair, neurologisch, psychologisch en geneesmiddelen gerelateerd terrein.2

Risicofactoren voor duizeligheid zijn: angst, depressie, slechthorendheid, polyfarmacie, orthostatische hypotensie, gestoorde balans en een myocardinfarct in het verleden. 4


Veelvoorkomende oorzaken van vertigo

 • BPPD (benigne paroxismale positieduizeligheid);
 • Neuritis vestibularis;
 • De ziekte van Ménière;
 • CVA in verzorgingsgebied van a. vertebralis en a. basilaris.

Veelvoorkomende oorzaken van presyncopaal gevoel:

 • Orthostatische hypotensie;
 • Vasovagale klachten;
 • Cardiovasculaire aandoeningen;
 • Medicatie.

Veelvoorkomende oorzaken van disequilibrium:

 • (Perifere) neuropathie;
 • Musculo-skeletale aandoeningen;
 • Vestibulaire afwijking/beschadiging;
 • M. Parkinson;
 • Visus vermindering.

Veelvoorkomende overige oorzaken:

 • Hyperventilatie;
 • Angst- en paniekstoornis;
 • Depressie;
 • Somatisatie stoornis;
 • Middelen-afhankelijkheid;
 • Persoonlijkheidsstoornis.
Login