logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Screening in de 1ste lijn

De eerste vraag die aan de patiënt wordt gesteld is:

Heeft u doorligplekken/wonden?

Indien het antwoord ja is, zal een risicoscorelijst worden afgenomen en verder diagnostiek worden verricht.


Screening in de 2e lijn 
Login