logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Definitie

Decubitus is een beschadiging van de huid of van de tussen bot en huid gelegen weefsels, veroorzaakt door de druk-, schuif- en wrijfkrachten of van een combinatie van deze factoren. De ernst van decubitus varieert van een lichte roodheid van een huidgebied tot een grote en diepe wond.

De CBO richtlijn decubitus beveelt de volgende classificatie van decubitus aan:

Graad 1
Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Verkleuring van de huid, warmte,
oedeem en verharding (induratie) zijn andere mogelijke kenmerken.

Graad 2
Oppervlakkig huiddefect van de opperhuid (epidermis), al dan niet met aantasting van
de huidlaag daaronder (lederhuid of dermis). Het defect manifesteert zich als een
blaar of een oppervlakkige ontvelling.

Graad 3
Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids weefsel (subcutis). De schade
kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende bindweefselvlies (fascie).

Graad 4
Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan spieren, botweefsel of
ondersteunende weefsels, met of zonder schade aan opperhuid (epidermis) en lederhuid.

Klik hier voor een aantal voorbeelden van de verschillende graden van decubitus.


Achtergrond - Prevalentie 

Login