logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Screening in 1ste lijn

De screening in de eerste lijn bestaat uit het vaststellen of een oudere een verblijfskatheter heeft of dat de oudere zichzelf katheteriseert.


Screening in 2e lijn 
Login