logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Financiering

Huisartsenzorg: De meeste zorgverzekeraars hebben een M&I voor vergoeding van de inbreng van een blaaskatheter bij een patiënt.

Patient:
Mocht een blaaskatheter in het ziekenhuis worden geplaatst, dan valt vergoeding onder de zorgverzekeringswet. Er is dan wel een

  • Zorg in een verpleeghuis en ook de bijbehorende verrichtingen vallen onder de AWBZ. Ouderen betalen een eigen bijdrage voor de zorg die zij ontvangen.
  • Voor thuiszorg is een indicatie nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg. Voor deze zorg is eigen bijdrage verschuldigd.

Richtlijnen en Referenties  

Login