logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Definitie

In de 19e eeuw werd de ballonkatheter uitgevonden door de Amerikaanse chirurg Foley, de Franse instrumentenmaker Charrière was de uitvinder van de maatvoering . Het Charrière getal gedeeld door 3 geeft de diameter van de katheter in millimeters .

Er bestaan verschillende soorten katheters:

  • Pvc of plastic katheter: voor eenmalige katheterisatie of intermitterend katheteriseren
  • Latexkatheters: kortdurend en middellang gebruik van een katheter
  • Gesiliconiseerde latexkatheters: kortdurende verblijfsduur (<7 dagen)
  • Volledige siliconenkatheters: lange verblijfsduur en bij latexallergie 


    Achtergrond - Prevalentie 
Login