logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Richtlijnen en referenties

Wat kunnen ouderen zelf doen ter voorkoming van ouderenmishandeling

 1. Bewustwording:
  • toelichting op het fenomeen ouderenmishandeling
  • inzicht geven in oorzaken ouderenmishandeling
  • inzicht geven in consequenties van bepaald gedrag
  • aangeven waar verantwoordelijkheden liggen en tot hoe ver deze gaan.
  • schetsen van optimaal leefgebied (voldoende hh hulp, sociale contacten, lucht voor mantelzorger, financiële buffers etc) waardoor witte vlekken (risicogebieden) duidelijk worden.
 2. Besef van eigen regie.
 3. Stimuleren van eigen kracht.
 4. Bevordering van mondigheid.
 5. Bewustwording ten aanzien van noodzaak mantelzorg ondersteuning.
 6. Leren niet in afhankelijkheidsrelaties te belanden / afhankelijkheid spreiden over meerdere personen of instanties.
 7. Fysiek en mentaal actief blijven!

Websites en Links:

Comijs, H.C., Jonker, C., Pot, A.M. & Smit, J.H. (1996). Agressie tegen en benadeling van ouderen. Een onderzoek naar ouderenmishandeling. EMGO/instituut, VUmc.

Vink, R. & Bavel, M., van (2007). Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling. Werkdocument juni 2007. Utrecht: Movisie.

Protocol:

- www.protocolouderenmishandeling.nl

- www.preventelderabuse.eu.

Movisie

- www.movisie.nl/123575/def/home/ouderenmishandeling

- Factsheet ouderenmishandeling

- Factsheet ontspoorde zorg

- Factsheet financieel misbruik

Cursus signaleren Movisie

- www.movievisie/Cursus huiselijk en seksueel geweld


Internetcursus voor mantelzorgers dementerenden:

- www.gezondvgz.nl/

Trimbos: cursus voor mantelzorger:

- www.trimbos.nl

Login