logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Diagnostiek

Het stappenplan in het protocol ouderenmishandeling kent 5 fasen:

Fase 1 Vermoeden van mishandeling

  • Zet aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen op een rij.
  • Maak een kleine inventarisatie over de huidige hulpverlening.
  • Beoordeel de situatie, schat het acute risico in.

Deze fase staat ook beschreven onder screenen: de gedragssignalen die je observeert kunnen je vermoeden van ouderenmishandeling onderbouwen. Registreer deze.

Fase 2 Overleg met collega’s of andere professionals

  • Bespreek het onderbouwde vermoeden met een collega, de leidinggevende of de aandachtfunctionaris en het Advies en Steunpunt Huiselijk geweld wellicht zijn er al eerder vermoedens geuit.
  • Houd contact met de betrokkenen

Fase 3 Informatie verzamelen

  • Onderzoek de situatie: observeer en rapporteer, houd de frequentie bij en laat eventueel een  medisch of psychologisch onderzoek doen.
  • Luister goed: zowel naar slachtoffer als pleger, neutraal en feitelijk.
  • Let op lichaamstaal en wees geduldig.
  • Check of er andere hulpverleners komen en wat zij weten en/of vermoeden.
  • Leg waarnemingen zo mogelijk (met tact) voor aan de oudere, vermoedelijke pleger en/of  contactpersoon van het slachtoffer.

Tussentijdse actie

Beoordeel de resultaten uit fase 1,2 en 3 en kijk in de tabel voor verdere stappen:

Situatie Situatie 1:geen sprake van mishandeling of twijfel over mishandeling blijft bestaan Situatie 2: Er is sprake van mishandeling maar betrokkenen willen geen hulp Situatie 3: er is sprake van mishandeling en betrokkenen willen hulp
Actie Blijf alert, verzamel zo nodig meer info Klik op onderstaande link voor meer informatie wat te doen Ga verder naar stap 4; beschreven onder kopje interventie
Wie onderneemt actie Degene die het gesignaleerd heeft Blijf contact houden.
Informeer huisarts
Meld uw vermoeden bij advies en steunpunt huiselijk geweld (ASHG)
Bespreek wie u verder in kunt schakelen met ASHG
Mishandeling wordt gemeld bij Advies en Steunpunt Huiselijk geweld en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling
Login