logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Prevalentie

In Nederland hebben 5,6% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder te maken (gehad) met ouderenmishandeling. Het aantal meldingen ouderenmishandeling is in 2008 met 81% toegenomen in vergelijking met 2007. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van ouderenmishandeling dan mannen.

De gemiddelde leeftijd van de oudere die met mishandeling te maken krijgt is als volgt verdeeld:

Leeftijd

Percentage

65 – 69 jaar

22,0 %

70 – 79 jaar

40,0 %

80 – 89 jaar

25,0 %

≥ 90 jaar

  8,0 %


De plegers van mishandeling zijn kinderen of kleinkinderen (42%), de (ex)partner (39%), bekenden of buren (11%), andere familieleden (5%) of professionals (3%).

 
Achtergrond - Oorzaken en Risicofactoren

Login