logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Doel

   Minimize

  1. Herkenning delirium;
  2. Opsporen en behandelen van de somatische oorzaak;
  3. Medicamenteuze behandeling van de symptomen van het delirium;
  4. Niet-medicamenteuze behandeling, zoals verpleegkundige interventies;
  5. Voorkomen complicaties.

Direct naar: Toolkit Delirium

Login