logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Diagnostiek

Van belang zijn een goede anamnese en heteroanamnese om onderhoudende factoren, ernst, frequentie en beloop van de angstklachten vast te stellen, evenals belasting van de omgeving. Voor een globaal onderscheid tussen wel of niet relevante angstklachten die al of niet om verdere diagnostiek vragen wordt gebruik gemaakt van de Hospital Anxiety and Depression Scale- Anxiety subscale (HADS-A).

Vervolgens wordt het focus van de angst, oftewel het soort angststoornis uitgevraagd:
 • Controleverlies, angst krankzinnig te worden, een hartaanval te krijgen, flauw te vallen of dood te gaan (paniekstoornis); vermijding van situaties door de dreiging van hulpeloosheid, letsel of vallen tijdens paniekaanval (paniekstoornis met agorafobie);
 • Specifieke objecten of situaties (specifieke fobie);
 • Negatieve beoordeling door anderen (sociale fobie);
 • Zorgen over toekomstig gevaar/ alle mogelijke narigheid die het leven kan vergezellen (gegeneraliseerde angststoornis);
 • Herbelevingen van een traumatische gebeurtenis (PTSS);
 • Angst voor een ernstige lichamelijke ziekte (hypochondrie);
 • Dwanggedachten of -handelingen (obsessieve-compulsieve stoornis).

Daarnaast moet gevraagd worden naar alcohol- of drugsgebruik, gebruik van sedativa (slaap- en kalmeringsmedicatie), sombere stemming en/of interesseverlies, hallucinaties of wanen, relevante lichamelijke comorbiditeit en aandoeningen als hyperthyreoïdie en dementie.

Bij verdenking op angst door cognitieve achteruitgang dient een MMSE (Mini Mental State Exam) te worden afgenomen, door arts, verpleegkundige of psycholoog.

Differentiële diagnostiek en overlap

 • Depressie: bij een depressie ontstaat angst vaak in de loop van de depressieve symptomen. De angst wordt vaak veroorzaakt door piekeren en depressieve zorgen.
 • Dementie: cognitieve achteruitgang leidt vaak tot angst door de ervaring van controleverlies.
 • Delier: hierbij wordt angst altijd vergezeld door acute bewustzijnsveranderingen.
 • Aanpassingsstoornis: bijvoorbeeld: angst na gevallen te zijn zonder dat er sprake is van volledige angststoornis.

 

Interventie

Login