logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Risicofactoren

Belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een angststoornis:

  • Angststoornissen in de familie (genetische kwetsbaarheid);
  • Angststoornissen in de voorgeschiedenis;
  • Depressie;
  • Afhankelijkheid van alcohol, drugs of benzodiazepinen;
  • Lichamelijke handicaps (angst voor vallen, incontinentie of schaamte);
  • Vrouwelijk geslacht;
  • Beginnende cognitieve stoornissen;
  • Gebrek aan of verlies van sociale contacten;
  • Traumatische ervaringen (PTSS);
  • Bepaalde medicatie: systemische corticosteroïden, opiaten, benzodiazepinen.
 
Diagnostiek
Login