logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Screenen in 1ste lijn

Screening van het valrisico in de 1e lijn

Het is bekend dat de rapportagegraad van vallen en valletsel in de eerste lijn laag is. De huisarts is slechts met 20% van de valincidenten bij ouderen en slechts met 50% van de valincidenten met letsel bekend.

De screening van het valrisico kan worden beperkt tot één vraag:

Is de patiënt in de afgelopen 12 maanden één of meer keer gevallen?

Kunt u een cijfer tussen de 1 (helemaal niet bang) en 10 (zeer bang) geven dat aangeeft hoe bang u bent om te vallen?

 

Screenen in 2e lijn 

 

Login