logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Interventie in 1ste lijn

Algemeen

Na het screenen en identificeren van de valrisico’s zijn er verschillende interventies die ingezet kunnen worden ter preventie van vallen. Bij iedere patiënt met een verhoogd valrisico en de aanwezigheid van valrisicofactoren, wordt een multifactorieel, multidisciplinair valpreventieprogramma toegepast. Hierbij zijn de interventies gericht op die factoren die het individuele valrisico van de patiënt bepalen. Omdat de meeste vallen multifactorieel bepaald zijn, is een multifactorieel valpreventieprogramma een logische manier om het aantal valincidenten te verminderen.

Doorverwijzen

De patiënt wordt verwezen naar een klinisch geriater of een gespecialiseerde valpolikliniek indien hij ouder is dan 65 jaar, het afgelopen jaar minimaal één keer gevallen is en waarneer ten minste één van de volgende factoren aanwezig is:

  • De oorzaak van de val blijft onduidelijk;
  • De val ging gepaard met een bewustzijnsstoornis;
  • Er is sprake van plotseling/peracuut herhaaldelijk vallen met loopstoornissen;
  • Interventie in 1e lijn heeft na evaluatie onvoldoende geholpen en patiënt valt nog steeds.

Wie voert valpreventie uit in de eerste lijn?

De organisatie van val- en fractuurpreventie kan plaatsvinden in het eerstelijnsteam, bestaande uit praktijkverpleegkundige danwel wijkverpleegkundige, huisarts, thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of diëtiste. Daarnaast kan nog gedacht worden aan bijvoorbeeld de apotheker en opticien.

Risicofactoren, interventies en verantwoordelijk hulpverlener

Risicofactor

Interventie

Door wie

Mobiliteit

Oefenprogramma/ bevorderen fysieke activiteit
Spierkrachtverbetering en verbeteren evenwicht
Gebruik loophulpmiddelen
- Bepalen welk hulpmiddel geschikt is
- Aanvraag loophulpmiddel bij WMO-loket gemeente
Aanpassen van schoeisel

Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Fysio/ergotherapeut
Fysio/ergotherapeut


Podoloog

Psychofarmaca

Medicatie-evaluatie

Huisarts

Polyfarmacie

Medicatie-evaluatie

Huisarts

Beperkingen in ADL

Voor stappenplan ADL-beperkingen uit

Zie stappenplan

Lichamelijke activiteit

Voer stappenplan mobiliteit uit

Zie stappenplan

Visusstoornis

Voer stappenplan slechtziendheid uit

Zie stappenplan

Urine-incontinentie

Voer stappenplan urine-incontinentie uit

zie stappenplan

Depressieve symptomen

Voer stappenplan depressie uit

Zie stappenplan

Cognitieve stoornis

Voer stappenplan cognitieve stoornis uit

Zie stappenplan

Vrouwelijk geslacht

Niet modificeerbaar

 

Leeftijd

Niet modificeerbaar

 

Overige aandachtspunten

Cardiovasculaire factoren

Meten van orthostatische hypotensie
Cardiovasculair onderzoek

POH ouderenzorg
Huisarts

Syncope

Meten van orthostatische hypotensie
Cardiovasculair en neurologisch onderzoek

POH ouderenzorg
Huisarts

Osteoporose

Evalueer aanwezigheid osteoporose
Voer stappenplan osteoporose uit

Huisarts

Veiligheid

Aanvragen van centrale alarmering
Preventie van valangst
Woningaanpassing
- Evaluatie van veiligheid in woning
- Aanvraag van aanpassingen aan woning bij WMO-loket

POH ouderenzorg
POH ouderenzorg
POH ouderenzorg of Ergotherapeut


Overige interventies na een val

- Verwijzen naar gespecialiseerde/ HBO vpk. voor evaluatie valrisico op andere onderdelen zoals mobiliteit, evenwicht, duizeligheid, visus , incontinentie, valangst, cognitie, stemming, medicatie , huis/omgeving
- Bloeddruk en polswaarden meten , gelijk na de val
- Incident melden (bij huisarts)
- Voorlichting over gevolgen van vallen, belang van bewegen en  goed schoeisel
- Check huis en geeft folder: veiligheid in en om het huis
- Medicatie bekijken in overleg met huisarts (vitamine D , evt. calcium, pijnstilling)
- Bewegingsmeldende sensoren
- Aandacht voor risico van kleding (te grote pijpen, lastig open te krijgen riem, panties, slecht passend schoeisel)
- Persoonsalarmering
- Heupbeschermer
- Omgevingsfactoren inventariseren en zo nodig aanpassen:
- Obstakels wegruimen (snoeren, kleedjes, meubels)
- Drempels laten weghalen
- Contrastrijke vloerbedekking
- Antisliptegels in natte ruimte
- Licht checken
- Bereik bel
- Overdag goede verlichting + nachtverlichting
- Toiletbril op goede hoogte
- Controleer hulpmiddelen (rem, banden)
- Stand bed laag
- Looppad vrij houden
- Spullen onder handbereik zetten (niet onnodig bukken)
- Zorg voor orthostatische hypotensie
- Langzaam opstaan
- Voldoende vocht inname
- Valrisico video’s laten zien, b.v. https://www.youtube.com/watch?v=op02UL0UbBk
- Anti slip sokken
- Regelmatig met cliënt lopen
- Activeren mobiliteit
- Evaluatie met gespecialiseerde/HBO vpk.  om op basis van valanamnese en evaluatie valriscio zorgplan verder aan te passen   


Bleijenberg  (Toolkit, 2012), 
Schim van der Loeff  (Geriatrie, 2012), Larue en Bettman (klinisch redeneren bij ouderen, 2015) 

Interventies in de 2e lijn 


 

Login