logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Diagnostiek in de 2e lijn

De evaluatie van het val-en fractuurrisico in de 2e lijn door zaalarts, afdelingsverpleegkundige, geriater, geriatrieverpleegkundige en fysiotherapeut bestaat uit:

  1. Algemene anamnese;
  2. Algemeen lichamelijk onderzoek;
  3. Anamnese naar risicofactoren voor vallen;
  4. Onderzoek mobiliteit.  

Tabel anamnese naar risico factoren voor vallen

Risicofactor

Verdere diagnostiek

Mobiliteit

Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? (neem over uit CGA)
Ervaart u problemen met lopen?

Gebruik psychofarmaca

Neem medicatieanamnese af
Gebruikt patiënt benzodiazepines, antidepressiva, sedativa, antipsychotica?

Lange opnameduur

Is opnameduur naar verwachting langer dan 20 dagen?

Visusstoornis

Heeft patiënt ondanks gebruik van bril, moeite met zien? (neem over uit CGA)

Gehoorstoornis

Heeft patiënt ondanks gebruik van gehoorapparaat, moeite met horen? (neem over uit het CGA)

Verwardheid/delier

Neem de score van de CAM over uit het CGA
Indien patiënt nu geen delier heeft: heeft hij/zij eerder een delier meegemaakt?

Cognitieve stoornis

Neem de score op de MMSE over uit het CGA

Frequent toiletbezoek

Hoe vaak gaat patiënt dagelijks naar toilet? Noteer frequentie

Ziekten van hart- en vaatstelsel

Heeft patiënt ziekte van hart- en/of vaatstelsel?
Is patiënt bekend met orthostatische hypotensie?

Ziekte van Parkinson

Heeft patiënt de ziekte van Parkinson? Neem over uit HIS

Vrouwelijk geslacht

Is de patiënt vrouw? Zo ja dan heeft zij een verhoogd risico op vallen
Interventie in de 1ste lijn 

Login