logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Doel

  • Het vaststellen van slechthorendheid;
  • Het aanbieden van de juiste therapieën en/of hoorhulpmiddelen;
  • Het voorkomen van communicatiestoornissen en sociaal isolement.

Achtergrond - Definitie 


Direct naar: Toolkit Slechthorendheid

Login