logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

Aanpak

De volgende screeningsvragen worden gesteld om te bepalen of iemand mobiliteitsbeperkingen heeft:

 1. Kunt u 5 minuten buiten lopen?
  1. Zonder moeite
  2. Met enige moeite
  3. Met veel moeite
  4. Enkel met hulp van iemand anders
  5. Niet mogelijk
 2. Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen?
  1. Ja
  2. Nee

Zo ja, wat voor hulpmiddel? ____________________________________

Indien de persoon moeite heeft met buiten lopen of een hulpmiddel gebruikt bij het lopen kan overwogen worden verdere diagnostiek uit te voeren.

Indien de mobiliteitsbeperking duidelijk samenhangt met een ziekte of aandoening, is het zinvol de huisarts in te schakelen. Indien de mobiliteitsbeperking mogelijk het gevolg is van een beperkte visus, kan ook de opticien worden ingeschakeld. 


Screening in de 2e lijn

Login