logo
logo logo
logo logo
logo  

 

De toolkit:
screening, diagnostiek en interventie

    Search


Toolkit

De toolkit is de praktische uitwerking van onze zorgmodellen. Met de toolkit kunnen veel voorkomende geriatrische problemen op systematische wijze worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld.

De toolkit zelf bevat een uitgebreide uitwerking van veelvoorkomende geriatrische problemen en is bestemd voor zorgprofessionals werkzaam in de ouderenzorg. De stappenplannen zijn bestemd voor HBO-V opgeleide verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijns ouderenzorg. Maar ook andere zorgprofessionals kunnen de stappenplannen toepassen.

De producten die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt zijn ook beschikbaar als pdf, zodat deze uitgeprint of opgeslagen kunnen worden. 

Screening
De eerste stap in ons zorgmodel is het bepalen van het risico op functieverlies. Het risico op functieverlies kan worden bepaald met een korte vragenlijst, genaamd 'Identification of Seniors At Risk', oftewel ISAR. Voor mee informatie over de ISAR ga naar: 
ISAR PC (voor de 1e lijn) en ISAR HP (voor de 2e lijn). 

Diagnostiek
CGA (registratie)
Toolkit en stappenplannen (zie links op deze pagina)

Interventie
Zorgbehandelplan (registratie)


Registratie
Al onze producten zijn gratis voor iedereen toegankelijk. Voor enkele van onze producten wordt een eenmalige registratie gevraagd. Deze producten worden gebruikt in onze experimenten. Indien nodig kunnen wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in onze producten. De toolkit en stappenplannen zijn zonder registratie toegankelijk, omdat deze producten zijn gebaseerd op bestaande kennis en documenten.


Ontwikkeling van de toolkit
Alle problemen in de toolkit zijn door een schrijfgroep uitgewerkt. Deze schrijfgroep bestond uit geriaters, huisartsen, wijkverpleegkundigen, onderzoekers, geriatrieverpleegkundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. De toolkit is door een externe leesgroep beoordeeld op wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie. De onderwerpen zijn zoveel mogelijk uitgewerkt volgens bestaande nationale richtlijnen zoals CBO richtlijn, NHG-standaarden, richtlijnen verpleeghuisartsen, richtlijnen verpleegkundigen en andere disciplines. Alle gebruikte instrumenten en richtlijnen zijn samengevat in een verantwoording van de toolkit.

Structuur voor uitwerking van de toolkitonderwerpen
Ieder domein bevat een aantal problemen die volgens een vaste structuur zijn uitgewerkt. De onderwerpen zijn geselecteerd op basis van de prevalentie bij ouderen. De structuur van uitwerking is als volgt:

Doel: hierbij wordt beschreven welk doel gerealiseerd kan worden, mocht een oudere dit probleem hebben.

Achtergrond: omschrijving van de achtergrond van het probleem, oorzaken en epidemiologie van het probleem in 1e danwel 2e lijn.

Screening: omvat een vraag of instrument wat gebruikt kan worden in de 1e en 2e lijn om de aanwezigheid van een probleem in te schatten.

Diagnostiek: omvat vragen  of instrumenten die gebruikt kunnen worden voor de verdere uitwerking van een probleem, zowel in de 1e als in de 2e lijn.

Interventie: een weergave van interventies die in de 1e danwel in de 2e lijn kunnen worden ingezet om een probleem te behandelen of om te voorkomen dat een probleem ontstaat of verergerd.

Richtlijnen en referenties: gebruikte referenties bij uitwerking van het specifieke probleem.

* Bij enkele problemen wordt de 1e en 2e lijn apart weergegeven


Login