logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Verwacht resultaat

- Implementatie van een proactief zorgmodel, het DEFENCE-zorgmodel in de deelnemende ziekenhuizen;
- Een toolkit voor geriatrische problemen, zie toolkit ;
- Een evidence-based protocol voor de huisbezoeken na ziekenhuisopname;
- Een opleiding praktijkondersteuning ouderenzorg, dat zich richt op integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie; 
- Eén aanspreekpunt voor de patiënt en zijn mantelzorger tijdens en na ziekenhuisopname ;
- Het behoud van functioneren, de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van patiënten. Structurele financiering voor de verpleegkundige nazorg.

Login