logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Enter Title

   Minimize

Interventie

Er zal een gerandomiseerde en voor placebo gecontroleerde studie worden uitgevoerd naar het effect van melatonine. Na toestemming van de patiënt voor deelname aan het onderzoek zal bij 271 patiënten gedurende 5 dagen 3 mg melatonine worden gegeven, 271 ander patiënten zullen een placebo ontvangen gedurende 5 dagen. Als patiënten delirant worden dan zullen de ziekenhuisprotocollen voor medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van een delier gevolgd worden, ongeacht in welke groep patiënten vallen. Registratie van bewegingspatronen (een signaal voor eventuele onrust) vindt op twee verschillende manieren plaats. Het betreft een actometer om de pols en een sensor die onder de matras ligt. De twee methoden zullen bij 40 patiënten uitgeprobeerd worden. Na afloop van de studie zullen de bewegingspatronen worden geanalyseerd en zullen de patronen van patiënten met en zonder delier worden vergeleken. Tevens zullen de bewegingssensoren onderling geëvalueerd worden, alvorens in externe cohorten verdere validatie van de sensortechniek gepland gaat worden.

Login