logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Passen en Meten

Een CITO-toets voor een optimale indicatiestelling.

Indicaties voor AWBZ-zorg c.q. maatschappelijke ondersteuning lijken niet altijd goed aan te sluiten op de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen. Dat kan voor een deel te wijten zijn aan de wijze waarop de ernst van fysieke en cognitieve beperkingen tijdens de procedure voor indicatiestelling wordt bepaald. De vraag is in hoeverre preciezer meten van de ernst van beperkingen, met behulp van een speciaal ontwikkeld meetinstrument, daadwerkelijk kan bijdragen aan optimalisatie van de indicatiestelling.

 Factsheet Passen en Meten

Status: start 1 mei 2011.

Contact met het 
projectteam 
        
E: koz@amc.nl
T: 020-5665991

Login