logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Maple

Preventieve behandeling en vroegtijdige detectie van delirium in het ziekenhuis bij ouderen met een heupfractuur.

Een delirium of delier is een ernstige neuropsychiatrische aandoening en wordt gekarakteriseerd door een acuut begin, stoornissen in de aandacht en een wisselend bewustzijn. Ook is er vaak sprake van hallucinaties, angst, onrust en wanen. Het doormaken van een delirium is sterk belastend voor de patiënt. Patiënten met een delirium hebben een hoger risico op een langer verblijf in het ziekenhuis, op opname in het verpleeghuis, op functieverlies en op sterfte ten opzichte van patiënten zonder delirium. Zowel het voorkomen van een delirium als het tijdig herkennen en starten met de behandeling is daarom essentieel.

 Factsheet Maple

Status: afgerond.

Contact met het 
projectteam 
        
E: a.dejonghe@amc.nl
T: 020-5665991

Login