logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Verwacht resultaat

Door een analyse van doelgroepen en settings, goede ervaringen en best-practices, definitie van veranderdoelen en determinanten van de beoogde veranderingen wordt de basis gelegd voor een systematische interventie-ontwikkeling. In het laatste half jaar van het project zal de ontwikkeling van het interventieprogramma worden voorbereid. De resultaten uit de probleemanalyse zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd met actoren en stakeholders, met als doel het verkrijgen van concrete intenties en bijdragen in de ontwikkeling en implementatie van interventies die leiden tot het optimaliseren van de aansluiting tussen oudere migranten en het aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Login