logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Interventie

De probleemanalyse bestaat uit literatuuronderzoek en een kwalitatieve inventarisatie van de individuele en omgevingsdeterminanten van het gebruik van voorzieningen. Er worden 6 focusgroepen georganiseerd met allochtone ouderen (najaar 2011). Daarnaast worden 200 allochtone ouderen, hun mantelzorgers en eventueel hun hulpverleners ondervraagd met een semigestructureerd interview. Ook worden allochtone zelforganisaties, professionals in zorg en welzijn, financiers en beleidsmakers geïnterviewd (2012).
Een klankbordgroep vertegenwoordigd door zowel oudere migranten als vertegenwoordigers van oudere migranten, vertegenwoordigers van zelfhulporganisaties en hulpverleners aan oudere migranten zal een aantal keer per jaar samen komen. Zij zullen gedurende het onderzoek feedback geven op het lopende onderzoek zodat de belangen van de oudere migrant zo goed mogelijk gewaarborgd wordt in het onderzoek. Ook zal er een wetenschappelijke adviesraad gevormd worden, die methodologisch advies zal geven.

Login