logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Achtergrond

Een systematische probleemanalyse biedt goede kansen op ontwikkeling van een effectief interventieprogramma om het aanbod van zorg en welzijn optimaal te laten aansluiten op de vragen en behoeften van allochtone ouderen.

Doelgroep
Oudere migranten (55+) uit Amsterdam, In eerste instantie focus op Turkse, Surinaamse en Marokkaanse ouderen.

Login