logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Zorg en welzijn voor oudere migranten

Ouderen van niet-westerse origine zijn een kwetsbare en groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ze hebben in vergelijking met autochtone ouderen een relatief slechte gezondheid en een lager welzijn. Echter, de situatie van allochtone ouderen in Nederland is wetenschappelijk gezien een gegevensarm gebied. De grote behoefte aan nader onderzoek om de oudere migrant beter in beeld te krijgen wordt ook gesignaleerd in de recente verkenning door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 Factsheet Zorg en welzijn voor oudere migranten


Status: start per 1 december 2010, looptijd 36 maanden

Open voor deelname: ja, geïnteresseerde oudere migranten, huisartsen praktijken, zorgverleners en zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam kunnen contact opnemen. Meer informatie via deze link.

Login