logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Achtergrond

De CCD en aanvullende vragenlijsten worden afgenomen bij 3000 oudere migranten. Hierbij worden gegevens verzameld om de CCD te normeren, worden zorggebruik en zorgbehoefte in kaart gebracht en wordt de prevalentie van dementie bij oudere migranten vastgesteld. Het betreft een cross-sectioneel onderzoek.

Doelgroep
Migranten van 55 jaar en ouder, van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond worden via huisartspraktijken in de vier grote steden uitgenodigd om mee te doen.

Login