logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

SYMBOL

Normering van de Cross culturele dementiescreening (CCD)

Onderzoek en behandeling van geheugenstoornissen bij thuiswonende oudere migranten met Nederlands als tweede taal

Op de geheugenpoliklinieken in Amsterdam ziet men jaarlijks meer dan 2000 geriatrische patiënten. Het is moeilijk om de cognitieve status van met name Turkse en Marokkaanse patiënten te bepalen, omdat de overgrote meerderheid van deze ouderen moeite heeft met de Nederlandse taal en vaak een lage opleiding heeft genoten. De CCD is ontworpen om deze problemen te ondervangen tijdens de dementiescreening. Deze test is gevalideerd in een kleine groep oudere migranten. De prevalentie van dementie onder allochtone ouderen in Nederland is niet bekend.

De verwachting is dat nog weinig Turkse en Marokkaanse ouderen dement zijn, omdat er weinig ‘oude ouderen’ binnen de groep zijn. Tegelijkertijd komen mogelijke risicofactoren voor dementie, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, vaker voor bij deze groep. Aangezien de groei van de allochtone ouderenbevolking en daarmee de incidentie van dementie het komende decennium waarschijnlijk een vlucht neemt, is het belangrijk om de cognitieve status van deze groep op een betrouwbare manier te kunnen bepalen. In verband met de opkomst van toepassing van medicatie voor een aantal typen dementie, is het daarnaast van belang dat een patiënt gevolgd kan worden met herhaalde metingen. Ook maken oudere migranten en hun familie weinig gebruik van zorgvoorzieningen, waardoor de zorg voor de dementerende oudere niet optimaal is.

  Factsheet Symbol

Status: afrondingsfase

Login