logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Interventie

- Vertaling van internationaal erkende kwaliteitsindicatoren voor zorg voor kwetsbare ouderen naar de Nederlandse situatie; 
- Genereren van nieuwe kennis waar nodig middels reviews van literatuur;
- Ontwikkelen van op kwaliteitsindicatoren gebaseerde beslissingsondersteunende systemen die professionals ondersteunen bij beslissingen in de zorg voor (kwetsbare) ouderen;
- Evalueren in 1e (huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid Oost ) en 2e (Interne Geneeskunde van het AMC) lijn in hoeverre het werken met beslissingsondersteuning het gedrag van artsen verbetert;
- Inzichtelijk maken van kwaliteitssysteem voor ouderen, cliënten en hun mantelzorgers;
- Bij positieve evaluatie wordt het systeem toegankelijk/verkrijgbaar voor andere netwerken rond ouderenzorg.

Login