logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

ICOVE

Ontwikkeling van een beslissingsondersteuningssysteem voor huis-artsenpraktijken en de 2e lijn met behulp van kwaliteitsindicatoren.
In de huidige organisatie van de gezondheidszorg hebben kwetsbare, oudere patiënten met complexe problematiek vaak te maken met suboptimale coördinatie en management van zorg. Hierbij wordt de kwaliteit van zorg slechts incidenteel en alleen evaluatief gemeten. Er ontbreekt een proactieve benadering voor het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg en ouderen hebben geen handvatten waarop ze de aan hen verleende zorg kunnen beoordelen.

 Factsheet ICOVE

Status: start 1 september 2009, tijdsduur 36 maanden.

Open voor deelname: ja, geïnteresseerde huisartsen(praktijken) en ziekenhuizen kunnen contact opnemen

 

Login