logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Verwacht resultaat

In de praktijk betekent dit concreet dat:

- De huidige reactieve zorg wordt vervangen door proactieve zorg;
- Er een gestructureerde, valide methode is om ouderen met een verhoogd risico op functieverlies op te sporen en te monitoren in     de huisartsen praktijk;
- De huidige praktijkondersteuner van de huisartsen (POH-er) een zorgcoördinerende rol vervult dan wel een zorgcoördinator is;
- Dit behoud van functioneren, zelfredzaamheid, de kwaliteit van leven, en tevredenheid oplevert bij patiënten;
- Een toolkit voor geriatrische problemen

Login