logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Achtergrond

Niet alle ouderen zijn gezond en beschikken over voldoende sociale contacten. Er zijn ouderen die een zwakke positie hebben in de maatschappij zoals chronisch zieke ouderen, eenzame ouderen, allochtone ouderen en ouderen met een laag inkomen. Deze groepen zijn vaak afhankelijk van hulpmiddelen, mantelzorg, vrijwilligerswerk en van zorg- en dienstverlening. Ook hebben zij vaak een informatieachterstand over het bestaande welzijns- en zorgaanbod. Zij zijn in meerdere opzichten kwetsbaar, hebben een verhoogd risico op functieverlies en hun zelfredzaamheid wordt bedreigd.

Login