logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Interventie

Onderzoekers van het AMC doen onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de EigenKrachtWijzer voor (kwetsbare) ouderen. Deelnemende ouderen worden gedurende een half jaar gevolgd met vragenlijsten. Ze worden gerandomiseerd, of te wel, in twee groepen verdeeld. Één groep wordt gestimuleerd om zelfstandig of met hulp van een vrijwilliger van één van de deelnemende organisaties de EigenKrachtWijzer in te vullen, terwijl de andere groep niet wordt benaderd. Hierdoor kunnen de volgende vragen worden beantwoord: Komen ouderen door het gebruik van dit instrument tot andere oplossingen, meer uitgaande van eigen kracht en de kracht van de omgeving? Heeft het invullen van de EigenKrachtWijzer ook effect op de kwaliteit van leven van deze ouderen?

Login