logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

EigenKrachtWijzer

Van zorg naar welzijn vanuit de eigen kracht van de kwetsbare ouderen en hun omgeving.
Zorg en welzijn rond ouderen met meervoudige, complexe problematiek neemt in de huidige situatie de beperkingen van ouderen en het ‘opheffen’ van die beperkingen als uitgangspunt. Echter een positieve benadering van ouderen, dus uitgaan van wat de ouderen nog kan, is prettiger voor ouderen en kan ook de ondersteuningsbehoefte verkleinen. De EigenKrachtWijzer is een digitaal instrument wat de mogelijkheden van ouderen als uitgangspunt neemt. In dit project wordt gekeken of het doorlopen van de EigenKrachtWijzer ertoe leidt dat ouderen meer inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden om zelf hulpbronnen te activeren. Een wetenschappelijke evaluatie van de meerwaarde voor ouderen maakt onderdeel uit van de implementatie van de EigenKrachtWijzer in de gemeente Almere. Deze meerwaarde zou eruit kunnen bestaan dat de kwaliteit van leven van de oudere toeneemt, omdat zij minder beperkingen ervaren.

 Factsheet EigenKrachtWijzer


Status: afgerond.

Login