logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Interventie

Dit is een studie, waarbij regio's met en zonder casemanagement worden vergeleken. In 24 maanden verwachten we ongeveer 175 patiënt-mantelzorger te werven voor elk casemanagement model en voor de controle groep. We zullen ook personen die geen casemanagement krijgen vergelijken met personen die wel in de casemanagement zijn in een bepaalde casemanagement regio.
Semigestructureerde interviews met sleutelfiguren op micro-, meso-en macro niveaus zijn gepland om faciliterende en belemmerende factoren in het case management te identificeren.

Login