logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

COMPAS

Mensen met geheugenproblemen en hun naasten krijgen in Nederland verschillende vormen van zorg aangeboden. Het is momenteel niet duidelijk welke vorm welbevinden en functioneren het meest ten goede komt. Ook is niet duidelijk welke kosten er gemaakt worden voor het verlenen van zorg. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn het VUmc & AMC een studie gestart. Deze studie heet COMPAS.

 Factsheet Compas


Contact met het projectteam 
        
E: compas@vumc.nl
T: 020-4446327

Login