logo
logo logo
logo logo
logo  

 

Professionals werken samen met ouderen en mantelzorgers!
   

 

Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
www.venvn.nl  

Expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen
www.ephor.nl

Startpagina Ouderenzorg
www.ouderenzorg.startpagina.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
www.nvkg.nl

Verenso Specialisten in Ouderengeneeskunde
www.verenso.nl

Nederlands Huisartsengenootschap
www.thuisarts.nl
Academisch Medisch Centrum
www.amc.nl

Spaarne Ziekenhuis
www.spaarneziekenhuis.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht
www.umcutrecht.nl

The Hospital Elder Life Program (HELP)
www.hospitalelderlifeprogram.org

VMS Veiligheidsprogramma
www.vmszorg.nl
Nederlands Huisartsen Genootschap
www.nhg.artsennet.nl

Horizonline
Grip op wonen, zorg en welzijn in uw gemeente
www.horizonline.nl
Radio Steunkous
www.radiosteunkous.nl

Het virtuele huis voor senioren
www.gezondvgz.nl

Afstemmen van taken, bezoek en informatie voor mantelzorgers
www.helpjemee.nl

Zorg-applicatie
www.z-app.nl
Nederlands kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.ouderenpsychiatrie.nl


Nederlandse vereniging voor psychiatrie
www.nvvp.net
International Psychogeriatric Association
www.ipa-online.net

British Geriatrics Assocation
www.bgs.org.uk

European Association of Geriatric Psychiatry
www.eagp.com

America Association for Geriatric Psychiatry
www.aagponline.org

Expertisecentre pharmacotherapy in old persons
www.ephor.eu

National Institute on Aging
Evaluating Health Websites
Hogeschool Utrecht
www.hu.nl 

Inholland Academy
Praktijkondersteuning ouderenzorg in de huisartsenpraktijk
www.inhollandacademy.nl
Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen
www.nhg.artsennet.nl

Richtlijn ouderenmishandeling
http://www.tvvonline.nl/download/Richtlijn%20ouderenmishandeling%20zorgvoorkennis.pdf

Richtlijnen palliatieve zorg
www.pallialine.nl


Patiëntveiligheid op maat
www.mijnzorgveilig.nl

Ondersteuning zelfmanagement chronisch zieken
http://www.vilans.nl/docs/producten/ondersteun_zelfmanagement.pdf
Medicijnbalans
www.medicijnbalans.nl
Login