logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Beeldmateriaal

Hieronder treft u de filmpjes aan van praktijkvoorbeelden uit onze onderzoeken:

-
De Transmurale Zorgbrug
- Functiebehoud in Transitie
- Patiëntbrief

De afdeling Ouderengeneeskunde/Geriatrie van het AMC heeft twee dvd's gemaakt:
 
'Het verbrande kippetje en andere ervaringen met het delier' met drie casussen waarin ouderen worden geïnterviewd over hun     delierervaringen.
'Donkere gedaantes', waarin drie ouderen ten tijde van hun delier en achteraf geïnterviewd worden.

Inmiddels worden de dvd's door het gehele land gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Het is mogelijk om Engelse ondertiteling in te schakelen.

Indien u ook uw onderwijsactiviteiten wilt verduidelijken met beeldmateriaal kunt u de prijs opvragen en bestellen via koz@amc.nl

 

                           
   

 

 

 

 

Login