logo
logo logo
logo logo
logo  

 

Minimize

De sleutel tot effectieve ouderenzorg

    Search

 

   Minimize

Visie en missie

Gezond ouder worden anno nu vraagt om een compleet nieuwe aanpak. Ouderen hebben vaak meerdere ziekten en ervaren meerdere problemen. Doordat verschillende hulpverleners betrokken zijn en er vaak meerdere behandelingen tegelijk plaatsvinden is de zorg voor hun welzijn en gezondheid complexer.

Onze visie en missie
Onze visie is dat alle ouderen optimale gezondheidszorg moet worden geboden.
Onze missie is om toegankelijke en breed toepasbare strategieën te ontwikkelen ter bevordering van dit gezond ouder worden. Centraal hierin staat een efficiënte herkenning van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies.

Hoe pakken we dit aan?
-  Nastreven van een
systematische aanpak
-  Samenwerking met ouderen en mantelzorgers; hun wensen en behoeften zijn
   het uitgangspunt.
-  Samenwerking met onze
grote kring van instellingen op het gebied van zorg,
   welzijn en kennis.

Login